Technické propozice

Zde se nacházejí jediné, oficiální a všemi kluby schválené propozice platné pro daný ročník závodu.

btn_prop